Klasifikace
Zápis do ZUŠ Rosice

Vítáme Vás na stránkách Základní umělecké školy v Rosicích a okolí! 


Na naší škole se vyučují 3 obory:

Základní umělecká škola sídlí v Rosicích od ledna 1997 v budově Na Schodech 239.

V této hlavní budově Na Schodech sídlí ředistelství školy a působí zde pouze obor hudební. Obory výtvarný a taneční se nachází na rosickém zámku, Žerotínovo nám. 1.

Další pobočky máme v Zastávce, Říčanech, Domašově, Omicích, Ostrovačicích a ve Zbraslavi.

Umělecká činnost všech tří oborů je pestrá a bohatá. Každý měsíc se konají žákovské koncerty, v prosinci pořádáme nespočet vánočních koncertů v sálech i místnísch kostelech a v červnu jsou potom koncerty závěrečné jak na dílčích pobočkách, tak v Rosicích v rámci celorepublikového hudebního festivalu ZUŠ Open. Koncerty bývají spojeny s dílčí výstavou prací žáků výtvarného oboru. Každý rok na podzim vás zveme v Rosicích a v Zastávce na koncerty učitelů, které mají již mnohaletou tradici. Květen patří absolventským koncertům, tanečním vystoupením a žáci se také podílejí na Hudebních slavnostech a akcích pro města a obce v průběhu školního roku. Pro MŠ a ZŠ připravujeme výchovné koncerty a jednou za pár let dokonce i muzikálová představení. Výtvarný obor obohacuje svými výstavami nejen žákovské koncerty, ale pořádá v závěru roku velkou vlastní výstavu prací všech žáků na Zámku Rosice a absolventi obhajují svá díla na dílčích výstavách absolventů v RIC Zastávka. Naši žáci se také zapojují do celorepublikových uměleckých soutěží, ale i mimo tento sytém ZUŠ, v nichž dosahují vynikajících výsledků.

Nemůžeme zde uvést úplně všechny akce, kterých se žáci školy během roku účastní, ale historie a fotogalerie dokazují, jak rozsáhlá je naše činnost. Je to zásluha celého učitelského kolektivu, který tvoří kvalifikovaní pedagogové a kterým za to velice děkujeme. Někteří z nich působí také na vysokých školách nebo jsou činní jako výkonní umělci.

Mnoho našich absolventů nadále provozuje umění jako svého koníčka a někteří působí i jako profesionálové.

Cílem naší školy je zprostředkovávat žákům co nejužší kontakt s uměním, probouzet v nich zájem o jednotlivé umělecké obory a tvořit v nich.

V následujícím odkaze naleznete střípky z naši historie.

Historie

Zde nabízíme přehled fotogalerií.

Fotogalerie

Tady se můžete podívat na průběh jednotlivých soutěží.

Soutěže ZUŠ Rosice

Na tomto odkazu naleznete informace k volným pracovním pozicím.

Volné pracovní pozice

Zde nabízíme aktuální přehled zaměstnanců školy.

Zaměstnanci ZUŠ Rosice