Klasifikace
Zápis do ZUŠ Rosice

V průběhu studia prochází žáci všeobecnou taneční výchovou. Každý žák si postupně osvojuje držení těla,taneční improvizaci, hudební a prostorové cítění, práci v kolektivu, ale i vlastní zodpovědnost. Podle míry žákovy schopnosti a zájmu o odborné taneční vzdělání se žák může uplatnit jako tanečník v souborech. Taneční obor je také přípravou ke studiu na taneční konzervatoři.

V předmětu taneční praxe se žáci zaměřují na prohlubování taneční techniky a zvláště tanečního projevu žáka. Slouží k přípravě tanečních skladeb pro interní a veřejné vystoupení na scéně

Současný tanec rozvíjí stránku výrazovou a prostorovou, dynamické a hudební cítění s osobitým projevem, vlastní improvizaci a vztahy mezi myšlením, emocí a pohybem. Pracujeme s těžištěm těla, opěrným systémem trupu a protažením v tělesné ose a osách končetin.

Klasická taneční technika rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku s francouzským názvoslovím. Upevňuje optimální postavení těla, zdokonaluje sílu a pružnost horních a dolních končetin. Prohlubuje smysl pro čistotu provedení pohybů, éterickou lehkost a nosnost.

Lidový tanec
Cílem předmětu je vybudovat dobrý vztah k našim bohatým lidovým tradicím. Žáci se učí zvládnout základní kroky charakteristické pro jednodušší formy českých a moravských tanců různých regionů.

Taneční obor vyučuje paní učitelka Jana Novotná v prostorách rosického zámku
a Veronika Beránková na pobočce v Zastávce.

Gratulujeme žákyním TANEČNÍHO oboru v Zastávce od paní učitelky Veroniky Beránkové: Slané Kláře, Macháčkové Dominice a Pitruškové Anice, které na taneční soutěži svým vystoupením s názvem „Hallelujah“ získaly 1. místo, gratulujeme!

Gratulujeme žákyním TANEČNÍHO oboru: Badová Kristýna, Levová Liana, Nováčková Iva, Pokorná Sarah, Popelková Magdaléna Lia, Prokopová Tereza a Rosenbergerová Adéla, které na taneční soutěži svým vystoupením s názvem „Zima“ získaly 2. místo, gratulujeme!

 

 

Gratulujeme také žákyním TANEČNÍHO oboru: Hrušková Helena, Kalakajová Monika, Mátlová Laura, Staňková Ela a Veverková Lucie, které na taneční soutěži svým vystoupením s názvem „Kontrast v pohybu“ získaly ve velké konkurenci nádherné 3. místo, gratulujeme! Obě taneční skupiny připravila paní učitelka Jana Novotná.

 

 

A ještě jedna velká gratulace patří opět tanečnicím Hrušková Helena, Kalakajová Monika, Mátlová Laura, Staňková Ela a Veverková Lucie, protože vyrazily ještě na jednu taneční soutěž do Bystřice a přivezly se svým „Kontrastem v pohybu“ další 3. místo, gratulujeme dámy!
Vystoupení s nimi připravila paní učitelka Jana Novotná.