Klasifikace
Zápis do ZUŠ Rosice

Úplata za vzdělání (školné) 2023/2024

výběr školného probíhá vždy dvakrát ročně

VÝBĚR ŠKOLNÉHO

Pro platby školného využíváme jak Váš e-mail, tak také „Klasifikaci“ (el. žákovskou knížku), kde jsou k dispozici nejen detaily k platbě a QR kód, ale také zpětná vazba o uhrazení platby.

Potvrzení o úhradě má v Klasifikaci zpoždění zhruba týden.
(výpisy z banky se nahrávají jednou týdně)

Vyčkejte tedy na detaily a podklady k platbám, které budeme zasílat elektronicky nebo je uvidíte v Klasifikaci.

Platby se zasílají na přelomu září / října a poté únoru / března.

Děkujeme za Vaši podporu a přízeň, moc to pro školu znamená.

ZUS Rosice

ZUS Rosice

ZUS Rosice

Pokud nejste schopni uhradit školné včas z jakýchkoliv důvodů, kontaktuje neprodleně ředitele školy.

Úplata za vzdělávání 2023/2024