Klasifikace
Zápis do ZUŠ Rosice

Vítáme Vás na výtvarném oboru naší ZUŠ!

Pojďte se podívat, mnoho fotek, videí a záznamů z práce výtvarného oboru najdete na Facebooku

„Výtvarný obor ZUŠ se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Usiluje o to, aby žák podle svých schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit.“

Ve výtvarném oboru se u žáků rozvíjí výtvarné myšlení, vnímání, představivost, tvořivost a estetické cítění. Žáci získávají vztah k materiálům a nástrojům, osvojují si nejrůznější výtvarné techniky. Do výuky zapojujeme čím dál více nová média jako fotografii, video a animaci. Výtvarný obor seznamuje žáky s historií a vývojem výtvarného umění a s využitím výtvarného umění ve všech výtvarných disciplínách. Rozsah výuky je obrovský a je rozdělen do tří základních vyučovacích předmětů.

V předmětu Plošná tvorba se žáci učí základy kresby, malby a grafiky. V dalším studiu se setkají i s dalšími technikami, např. koláží, počítačovou grafikou nebo fotografií.

Předmět Prostorová tvorba seznámí žáky především s keramickou hlínou. Naučí je základy modelování a vytváření objektů i z různých jiných materiálů, jako je např. papír nebo drát.

V předmětu Volná tvorba se žáci učí pracovat samostatně. Učí se hledat inspiraci v přírodě, hudbě, v dějinách výtvarného umění i současném umění.

Výuka během celého roku vychází z promyšlené skladby na sebe navazujících úloh. Některá zřetězení výtvarných prací vytvářejí jednoduché celky – tzv. výtvarné řady. Řady jsou většinou poměrně krátké a rozvíjejí nějaký výtvarný námět. Celý školní rok nás ve výuce provází několik výtvarných řad, které dohromady tvoří celoroční výtvarný projekt. Výtvarné projekty mají již složitější stavbu. Přínosem projektové výuky je změna myšlení, která přivádí účastníky k mnohostrannému pojímání světa.

Naše škola vyučuje výtvarný obor na dvou pobočkách. Zámek v Rosicích, v jehož prostorách máme učebny, nám nabízí krásné nádvoří, které za hezkého počasí využíváme ke kreslení. Inspiraci nám rovněž poskytuje zdejší zámecký park. Druhá pobočka je v Zastávce, kde využíváme ke kreslení v plenéru blízký lesopark.

Výukou na pobočce v Zastávce provází paní učitelka Mgr. Irena Jochová.

Kontaktní e-mail: irena.jochova@zusrosice.cz
Kontaktní telefon: 608 510 635

Výukou na pobočce v Rosicích provází paní učitelka Mgr. Monika Kolomazníčková.

Kontaktní e-mail: monika.kolomaznickova@zusrosice.cz
Kontaktní telefon: 739 416 811

– Gratulujeme žákům výtvarného oboru: Jan ŠEVELA (na fotce, 5. roč.) a Šárka KLAPALOVÁ (7. roč.). Oba naše žáky připravila paní učitelka Irena Jochová na účast výtvarné přehlídky „NEZAPOMENE…“, jedná se o přehlídku k uctění 75. výročí od konce 2. světové války a k připomenutí obětí holokaustu.
Oba žáci postoupili do užšího kola a Jan Ševela získal od odborné poroty navíc i ocenění. Oběma velice gratulujeme, paní učitelce děkujeme a zveme Vás všechny na virtuální prohlídku výstavy. Tady uvádíme díla našich žáků i s pamětními listy a níže najdete odkaz na výstavu jako celek:

Organizátory přehlídky jsou Univerzita Karlova, Slovenský inštitút v Prahe a spolek W&ART, z.s., pro více informací klikněte, prosím, zde:

Virtuální prohlídka NEZAPOMENEME v Karolínu

Výtvarná přehlídka „NEZAPOMENE…“ bližší informace

Gratulujeme Lucii Janzové, žákyni výtvarného oboru, která se účastnila Stipendijního programu MenART v rámci druhého ročníku 2019/2020. Díky tomuto programu spolupracovaly Lucka i s paní učitelkou s profesionálním sochařem Michalem Gabrielem. V průběhu školního roku proběhlo několik společných setkání a vše vyvrcholilo závěrečnou výstavou. Více informací naleznete jak na stránkách programu, tak i v reportáži České televize:

Reportáž České televize ze setkání 15. února 2020

Aktuality programu zde

Doufáme, že si Lucka z programu odnesla mnoho nápadů, inspirace a děkujeme jak paní učitelce Janě Kolegarové, která uskutečnila přípravu, zprostředkování i prvotní nápady a témata, tak také paní učitelce Ireně Jochové, která doslova naskočila do rozjetého vlaku a ze všech sil s Luckou dotáhli vše potřebné, aby i naše škola mohla být součástí finální výstavy. Děkujeme a gratulujeme všem zúčastněným.