Klasifikace
Zápis do ZUŠ Rosice

Školné na II. pololetí

Školné na II. pololetí:
Školné za druhé pololetí se již vybíralo, ale pokud jste ještě platbu neuhradili nebo se k Vám nedostaly žádné podklady k platbě, tak neváhejte, prosím, kontaktovat školu nebo svého učitele. Obracet se můžete také na:
reditel@zusrosice.cz

Více informací v sekci Školné